Provozní a servisní společnost Golf Club Praha s.r.o. - Homepage

Podmínky klubu - provozní řád a stanovy klubu

PROVOZNÍ ŘÁD GCP

 

Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci i členové golfového areálu GCP dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti. Za návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci, návštěvníci restaurace i osoby areálem procházející. Golfový areál GCP je vyznačen bílými tabulemi umístěných na hranici golfového areálu GCP. Golfový areál sestává zejména z golfového hřiště, cvičných ploch a klubovny GCP. Pokyny službu konajícího marshala musí být bezpodmínečně respektovány. V případě neuposlechnutí se návštěvník vystavuje riziku zákazu hry v areálu GCP. Odpovědná osoba je prezident, všichni členové Správní rady, Kontrolní a revizní komise GCP, manager, marshal, rozhodčí, akreditovaný trenér, greenkeeper, recepční, ostraha.

  Provoz areálu

Klubovna

Povinnosti návštěvníků

Povinnosti hráče

 

Platnost a účinnost provozního řádu

 

Stanovy Golf Club Praha